D’UN SERMÓ DE SANT VICENT EN LA FESTA DE LA PARROQUIA 20 D’ABRIL 2020

Contemplació molt devota

Tema: Feu tot allò que ell vos diga (Jn 2,5).

«Bona gent: si Déu vol, tinc la intenció de predicar sobre una cosa molt devota, és a dir, sobre la vida del nostre Salvador Jesucrist com és representada en la santa i beneïda Missa. Si Déu vol, serà matèria molt plaent i acceptable per a ell, i a nosaltres profitosa i meritòria. Però per tal que aprofite a tots generalment, humilment i amb gran reverència, inclinant els vostres caps, sense moure’s per no fer rumor, saludarem la Verge Maria, Mare de Déu i advocada dels pecadors, dient-li: Ave Maria, etc.

Feu tot allò que vos diga (Jn 2,5). Entre totes les coses que són molt profitoses i necessàries per a la nostra salvació, la més principal és l’obediència als manaments de Déu. I, bona gent, no pense ningú que per senyoria temporal ni per prelació espiritual, ni per cap altra riquesa, ni per ciència filosòfica, aconseguirà la seua santa glòria del Paradís si no és per obediència divina, i que cadascú es regisca i es governe segons l’ordenació i els manaments que el Salvador nostre Jesucrist ens ha donat contra la pròpia inclinació de la carn. I la bona raó i l’experiència quotidiana ens mostra i ens dóna a entendre com cada persona que vol aconseguir algun bé d’algú, convé que es governe segons la voluntat d’aquell de qui ho ha d’aconseguir i obtindre. I aquesta regla devem mantindre en la nostra ànima i en el cos: en l’ànima, quan vol tindre ciència i vol entendre i conéixer quina cosa és Déu, …convé que estiga al regiment del mestre, del qual ha de tindre i adquirir la ciència, i per això… «Convé creure a qui ensenya», és a dir, al Mestre. El deixeble ha de creure allò que el mestre li demostra, i d’aquesta manera aconseguirà l’especulació de la ciència; així mateix, en el cos: si un home està malalt, que té febre, i dolor de cap, i altres malalties, no podrà guarir-se per ell mateix, abans convé que el metge vinga, i segons la qualitat de la malaltia, ell faça la medecina; i, en tal cas, si el cos vol sanar, convé que estiga al regiment del metge, si no, es perdrà, si menysprea els manament dels metges. I per concordança d’aquesta regla de filosofia, breument ens ho narra el Gènesi: que en Egipte hi havia gran fam, i el poble arribà davant el rei cridant: «Fam!», digué el rei al poble egipci: Aneu a Josep, feu allò que vos dirà (Gn 41,55).

Ací teniu, per tant, la regla declarada: que quan algú vol aconseguir un bé, convé que faça la voluntat d’aquell que li ho dóna, i d’aquell de qui ho ha d’obtindre. Ara, en atenció a açò, bona gent: la glòria celestial, la podem aconseguir per nosaltres mateixos? Certament, no. I en conseqüència, amb l’ajuda de qui la podem aconseguir? Solament de la mà del nostre Salvador Jesucrist.

Per això, bona gent… regeix-te no segons la teua voluntat, sinó segons els manaments de Déu. I per això, bona gent, la humil Verge Maria, mare del Salvador nostre Jesucrist, ens aconsella que ens regim segons els manaments i l’ordenació del seu estimat fill, i per això diu les paraules del tema proposat. La Verge beneïda, estant en aquelles bodes amb el seu benvolgut fill, digué als congregats i als servents: «Compliu tot allò que el meu fill vos dirà que feu», i per això: Feu tot allò que vos diga (Jn 2,5). I ací teniu el tema declarat.

(Fragment del sermó «Contemplació molt devota», Tractat de la vida espiritual. Sermons. Barcelona: Proa, 1998, p. 165-168).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *